KURS MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR 
* Uczestnikiem kursu może być osoba niepełnoletnia ( ukończone minimum 12 lat )
* Warunkiem przystąpienia do kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego.
EGZAMIN WSTĘPNY : 
* Przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 50 sek. 
* Przepłynięcie pod wodą minimum 15 m ( start z powierzchni wody ) 
* Wykazanie się umiejętnością pływania na plecach z pracą nóg do żabki wraz
   z trzymaniem deski.
* Każda osoba która pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny dostaje się na kurs i jest
   zobowiązana do wyrobienia legitymacji członka WOPR.
 
SZKOLENIE:
* Zajęcia teoretyczne odbywają się w Bytomiu w środy lub czwartki godz.18:00-19:30
* Zajęcia praktyczne - basenowe odbywają się w Bytomiu w środy 18:30 - 20:00 lub
   czwartki    godz.20:00-22:00 na basenie / pływalni krytej OSiR w Bytomiu przy
   ul. Parkowej 1
* Czas trwania kursu jest uzależniony od rozłożenia zajęć (listopad - marzec)
* Podczas trwania kursu organizator zapewnia kadrę szkoleniową, materiały dydaktyczne
   i specjalistyczny sprzęt.
* Cena kursu uzależniona jest od ilości uczestników (zawiera opłatę za kurs, egzamin,
    legitymację WOPR, wpisowe, składkę członkowską na dany rok) ok. 625 zł za całość.
* Po zakończeniu kursu wyszkolony ratownik otrzymuje legitymację członka WOPR
   wraz z uzyskanym stopniem Młodszego Ratownika WOPR 
   (po uzyskaniu uprawnień wskazane jest odpracowanie 100 h społecznie w charakterze
    ratownika na wyznaczonym akwenie lub obiekcie, w celu nabrania doświadczenia).