Kursanci MR
Zajęcia teoretyczne  w ramach kursu odbędą się w sobotę 25.02.2017r. o 8:00
w sali konferencyjnej, Hala na Skarpie (2 piętro).
Hala znajduje się w Bytomiu-Szombierkach przy ul. Frycza-Modrzewskiego 5.


***

Uwaga osoby chcące uzyskać ważność książeczki WOPR na rok 2017.
Proszone są o wpłacenie składki członkowskiej na rok 2017.
Natomiast podbicie książeczki będzie możliwe przy przyniesieniu skanów
dyplomu z KPP lub re-certyfikacji KPP oraz patentów(dotyczy osób pracujących zawodowo).
Wymagane jest to na wniosek MSWiA.
Resztę członków prosimy o przyniesienie swych dodatkowych uprawnień
w celu uzupełnienia książeczki i kartotek.


***
ROZPOCZĘŁY SIĘ GODZINY WOPR-owskie
Proszę o zapoznanie się ze szczegółami, które zawarte są w zakładce

 

Godziny "WOPR-owskie" (po lewej stronie).