Uwaga osoby chcące uzyskać ważność książeczki WOPR na rok 2017.
Proszone są o wpłacenie składki członkowskiej na rok 2017.
Natomiast podbicie książeczki będzie możliwe za okazaniem
aktualnego dyplomu z KPP lub re-certyfikacji KPP(dotyczy osób pracujących zawodowo).
Wymagane jest to na wniosek MSWiA.
Resztę członków prosimy o przyniesienie swych dodatkowych uprawnień
w celu uzupełnienia książeczki i kartotek.***
ROZPOCZĘŁY SIĘ GODZINY WOPR-owskie
Proszę o zapoznanie się ze szczegółami, które zawarte są w zakładce

 

Godziny "WOPR-owskie" (po lewej stronie).