plakat MR

***

!!! Uwaga !!!

Informujemy wszystkich Członków Oddziału Miejskiego

Śląskiego WOPR w Bytomiu
o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym za okres 2011-2016
oraz wyborami na nową 5-letnią kadencję do władz oddziału.
 
Zebranie odbędzie się w biurze oddziału przy
ul. Powstańców Warszawskich 30/11
41-902 Bytom w dniu 17 listopada 2016r

I-termin godz. 18:30

II-termin godz. 18:45
 
W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie oddziału
z aktualnie opłaconą składką członkowską.

***
SKŁADKA CZŁONKOWSKA  2016r.
płatna jest na konto oddziału  
 szczegóły w zakładce po lewej stronie  Składka członkowska

***
ROZPOCZĘŁY SIĘ GODZINY WOPR-owskie
Proszę o zapoznanie się ze szczegółami, które zawarte są w zakładce

 

Godziny "WOPR-owskie" (po lewej stronie).