Serdecznie zapraszamy  na kurs Ratownika WOPR
osoby zainteresowane zapraszamy do biura
w celu zapisania się i udzielenia reszty informacji.
Wymogiem wzięcia udziału w kursie jest posiadanie:
- Młodszego Ratownika WOPR
- ukończyć 16 rok życia do kwietnia 2017r.

***

Uwaga osoby chcące uzyskać ważność książeczki WOPR na rok 2017.
Proszone są o wpłacenie składki członkowskiej na rok 2017.
Natomiast podbicie książeczki będzie możliwe przy przyniesieniu skanów
dyplomu z KPP lub re-certyfikacji KPP oraz patentów(dotyczy osób pracujących zawodowo).
Wymagane jest to na wniosek MSWiA.
Resztę członków prosimy o przyniesienie swych dodatkowych uprawnień
w celu uzupełnienia książeczki i kartotek.


***
ROZPOCZĘŁY SIĘ GODZINY WOPR-owskie
Proszę o zapoznanie się ze szczegółami, które zawarte są w zakładce

 

Godziny "WOPR-owskie" (po lewej stronie).